၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းကြေညာခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ၈-၃-၂၀၂၃ မှ ၁၈-၃-၂၀၂၃ အထိ ဖော်ပြပါ အချိန်စာရင်းအရ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။         ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက္ကူထုပ်များကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေရသော ကာလဖြစ်ပါ၍ ယခင်ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါသည်။

၂။         ယခုအခါ တင်ဒါနောက်ဆုံး ဖွင့်လှစ်မည့် နေ့ရက်နှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်-

(က)      တင်ဒါ ပုံစံတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်၊ (၁၁-၂-၂၀၂၁) (ကြာသပတေးနေ့)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်းကို မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် https://mmexamscore.org တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Software ထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲ၊ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ၏ Web Browser ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

                                  ကြည့်ရှုနည်းဗွီဒီယို                                   အမှတ်စာရင်းကြည့်ရန်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စက်ပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။                     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

The Official Launch of Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 Results

 Wednesday, 23 December 2020 |

Bangkok, Thailand: SEA-PLM Secretariat, co-chaired by United Nations Children’s Fund East Asia and Pacific Regional Office (UNICEF EAPRO) and Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), officially launched the Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 results during 1 and 2 December 2020.

ဆရာများအတွက် NAG အထောက်အကူပြု သင်ကြားမှုပုံစံ

ဆရာများအတွက် အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG) အထောက်အကူပြု သင်ကြားမှုပုံစံကို အောက်ပါ Download Links များတွင် ရယူနိုင်ပါသည်-

          မြန်မာဘာသာ

          အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

                          (မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။                     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

                        (က)      27"x34" (70 gsm) ရွက်ရေ (၅၀၀)ပါ (နိုင်ငံခြားစက္ကူဖြူ)၊   (၁၆၀၀၀)ထုပ်

အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG)

အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG) ကို အောက်ပါ Download Links များတွင် ရယူနိုင်ပါသည်-

          မြန်မာဘာသာ

          အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

                          (မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန)

၂၀၂၀ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ ကြည့်ရှုရန်

၂၀၂၀ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://2020.myanmarexam.org

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ “အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များ” စာအုပ်၏ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၃- ၇- ၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင် ရောင်းချ ပါမည်။ အဆိုပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၂- ၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ညနေ (၁၆ : ၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား ၍ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages