၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)

၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 122.92 KB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 285.5 KB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 205.75 KB)
(၄) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 86 KB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 220.86 KB)
(၆) ရူပဗေဒ (PDF, 227.46 KB)
(၇) ဇီဝဗေဒ (PDF, 183.73 KB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 147.84 KB)
(၉) ပထဝီဝင် (PDF, 183.83 KB)
(၁၀) ဘောဂဗေဒ (PDF, 212.69 KB)