၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)

၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 466.27 KB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 312.34 KB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 189.27 KB)
(၄) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 73.6 KB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 215.83 KB)
(၆) ရူပဗေဒ (PDF, 214.26 KB)
(၇) ဇီဝဗေဒ (PDF, 199.86 KB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 163.97 KB)
(၉) ပထဝီဝင် (PDF, 172.26 KB)
(၁၀) ဘောဂဗေဒ (PDF, 215.82 KB)