၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပို့ချချက်များ

၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပို့ချချက်များ
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 4.66MB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 2.84MB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 2.27MB)
(၄) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 2.47MB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 5.69MB)
(၆) ရူပဗေဒ (PDF, 2.9MB)
(၇) ဇီဝဗေဒ (PDF, 2.25MB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 3.43MB)
(၉) ပထဝီဝင် (PDF, 2.81MB)
(၁၀) ဘောဂဗေဒ (PDF, 3.10MB)