၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)

၁) မြန်မာစာ (PDF, 4.5 MB )
၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 9.8 MB )
၃) သင်္ချာ (PDF, 3.5 MB )
၄) ဓာတုဗေဒ (PDF, 2.7 MB )
၅) ရူပဗေဒ (PDF, 2.9 MB )
၆) ဇီဝဗေဒ (PDF, 2.2 MB )
၇) ပထဝီဝင် (PDF, 2.2 MB )
၈) သမိုင်း (PDF, 2.2 MB )
၉) ဘောဂဗေဒ (PDF, 2.4 MB )
၁၀) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 2.3 MB )