၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ နမူနာ