၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)

၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 24.3 MB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 20.8 MB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 16.2 MB)
(၄) ဓာတုဗေဒ (PDF, 5.9 MB)
(၅) ရူပဗေဒ (PDF, 12.8 MB)
(၆) ဇီဝဗေဒ (PDF, 5.6 MB)
(၇) ပထဝီဝင် (PDF, 11.8 MB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 12.1 MB)
(၉) ဘောဂဗေဒ (PDF, 5.9 MB)
(၁၀) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (7.4 MB)