၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပစစ်ဆေးမည့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်-