KG+12 သင်ရိုးသစ် ပြဌာန်းစာအုပ်များ (ပထမတန်း)

(၁) မြန်မာဖတ်စာ Download

(၂) အင်္ဂလိပ်စာ Download

(၃) သင်္ချာ Download

(၄) သိပ္ပံ Download

(၅) လူမှုရေး Download

(၆) စာရိတ္တ နှင့် ပြည်သူ့နီတိ Download