ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။               ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

                   (က)   27” x 34” (70 gsm) စက္ကူထုပ် (၁၀၀၀၀) (နိုင်ငံခြား)

                   (ခ)    ရုံးသုံးစက် ပစ္စည်းများ

                   (ဂ)    ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ

၂။                အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၈-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် စတင် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ကို (၇-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၆း၃၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ ရောင်းချမည့်လိပ်စာ နှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာ မှာ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၂) နေပြည်တော် ဖြစ်ပါသည်။

၄။               အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၃၀၁၆၈  သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်