၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)

၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 201 KB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 251 KB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 204 KB)
(၄) ရူပဗေဒ (PDF, 236 KB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 186 KB)
(၆) ဇီဝဗေဒ (PDF, 160 KB)
(၇) ပထဝီဝင် (PDF, 135 KB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 179 KB)
(၉) ဘောဂဗေဒ (PDF, 227 KB)
(10) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 78 KB)