၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပို့ချချက်များ

၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပို့ချချက်များ
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 76 KB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 66 KB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 103 KB)
(၄) စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ (PDF, 56 KB)
(၅) ဓာတုဗေဒ (PDF, 189 KB)
(၆) ရူပဗေဒ (PDF, 170 KB)
(၇) ဇီဝဗေဒ (PDF, 46 KB)
(၈) သမိုင်း (PDF, 5.9 MB)
(၉) ပထဝီဝင် (PDF, 8.1 MB)
(၁၀) ဘောဂဗေဒ (PDF, 5.8 MB)