တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်မှ စတင်ထုတ်ယူယူနိုင်

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်မှ စတင်ထုတ်ယူယူနိုင်